Huom!: Olet jo loppunutta toteutusta käsittelevällä sivulla. Sisältö ei välttämättä ole ajanmukaista, vaan ensisijaisesti tarkasteltavissa projektihistoriallisista syistä.

Keravalaisessa tyhjillään olleessa kerrostalossa aukeaa poikkeuksellinen taidenäyttely

Kaupungin omistama viisikerroksinen purkukuntoinen kerrostalo on annettu Purkutaide-projektin käyttöön. Viimeisen kolmen kuukauden aikana satakunta taiteilijaa on työstänyt siitä “Taiteen kotitalon.” Talo avataan yleisölle tiistaina 7.7.2020

Taiteen kotitalo on Purkutaiteen kahdeksas ja toistaiseksi kunnianhimoisin taidetoteutus tyhjillään purkua odottavassa rakennuksessa. Toteutukseen mukaan valitut 94 ammattitaiteilijaa ja taiteen harrastajaa ovat saaneet vapaat kädet omien tilojensa muuntamiseen kokonaisvaltaisiksi taideteoksiksi. Järjestävä taho on pyrkinyt valitsemaan mukaan mahdollisimman laajan kattauksen keskenään erilaisten taiteen tyylilajien edustajia.

“Taiteen kotitalo on yllätyksellinen taiteen elämyspuisto, jossa ei voi koskaan tietää mitä seuraavan oven takana odottaa. Poikkeuksellinen toimintaympäristö on mahdollistanut hyvin kokeilevan otteen taiteen tekemiseen ja annetun taiteellisen vapauden lopputulema on uskoakseni suurimmalle osalle yleisöstä varsin uniikki kokemus”, kertoo Purkutaiteen taiteellinen johtaja graffititaiteilija Jouni Väänänen.

Mallia haettu kansainvälisistä taideprojekteista

Purkutaiteen aiemmissa toteutuksissa fokus on ollut pääsääntöisesti purettavien kiinteistöjen ulkopinnoissa sekä graffiti- ja katutaiteessa. Viimeisen kolmen vuoden aikana konseptin kehittämiseen on käyty hakemassa mallia Saksasta (”The Haus - Berlin Art Bang”, Berliini, 2017) ja Ranskasta (”Dédale”, Vannes, 2018->). Em. taideprojektien mallin mukaisesti Taiteen kotitalo on aiempia toteutuksia immersiivisempi - teokset ympäröivät katsojansa. Tyhjillään olevien kiinteistöjen ottaminen taide- ja kulttuuritoimijoiden käyttöön on nousussa myös Suomessa.

Hyvinvointi ja yhteisöllisyys merkittävässä roolissa

Taiteen tekemisellä on tutkitusti positiivisia vaikutuksia psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Purkutaiteen toteutuksiin osallistetaan suunnitelmallisesti taiteen harrastajia myös sosiaalisin perustein.